Kľúče pre bytové spoločenstvá

Nové dvere na bytovom dome znamenajú aj nový bezpečnostný zámok, ku ktorému prináleží nový kľúč. Nakoľko v bytovom dome býva viac obyvateľov, každý z nich potrebuje kľúče. Na jeden byt často aj viac. Nenecháme vás stáť pred vašimi novými dverami. Vyrobíme kľúče pre všetkých vlastníkov v požadovanom množstve. Stačí nahlásiť požadované stavy a spolu s novými dverami obdržíte aj adekvátne kľúče pre celú rodinu. Nezaťažujte sa zháňaním, pre bytové spoločenstvá dodáme všetko na mieru a v požadovanom množstve. Vaše nové dvere si tak užijete hneď od začiatku a bez starostí.

Kľúče pre bytové spoločenstvá žiadajte tu.