Plastové okná

Plastové profily

Plast je v porovnaní s inými surovinami novodobý materiál, ktorý si svoje miesto na trhu buduje od 19-teho storočia. Prvé plastové okno uzrelo svetlo sveta v 50-tych rokoch 20-teho storočia a rapídny nárast predaja z neho urobil najobľúbenejšie okno na trhu. Odvtedy sa cez plastové okná pozerajú milióny ľudí na celom svete, vo verejnom aj súkromnom sektore. Variabilita tvarov a povrchových úprav ako aj široké spektrum doplnkov umožňuje dotvoriť dizajn interiéru aj exteriéru podľa vášho želania a plastové okno vám tak poskytne úplne iný pohľad. Kvalitné plastové okno vám okrem estetického prevedenia ponúkne hlavne mnohé praktické výhody.

Plastové profily sa vyrábajú z tvrdených PVC profilov extrudovaných za tepla. Kvalitné plastové profily majú dostatočný počet komôr (5 – 6), minimálnu hrúbku steny, kvalitné vystuženie oceľovými výstuhami a dôkladné spracovanie rohov. Zároveň umožňujú vymeniť okenné tesnenie v prípade potreby. Na výplne otvorov sa používajú tepelnoizolačné dvoj- alebo trojsklá, pričom komory plastového profilu sú vyplnené tepelnoizolačnou penou kvôli dôkladnejšiemu tesneniu.

Nielen vhodné zloženie, ale aj správna montáž má svoj podiel na úspechu plastových profilov. Nevhodne osadené plastové okno stráca na svojich hlavne izolačných vlastnostiach, ktoré patria medzi jeho popredné výhody.